Contacter

Représentation en Allemagne
Code postale domaines: 01000..19999, 98..99999

UWT Umwelt - Wasser - Technik GmbH, Monsieur Detlef Wesche
Route Karlsruher Strasse 109 Téléphone +49-351-421970-0
Code postale/Lieu 01189 Dresden Télécopieur +49-351-421970-1
Pays Deutschland eMail info@uwt-dresden.de

Représentation en Allemagne
Postleitzahlengebiet: 35..35999, 40..42999, 44..47999, 50..53999, 56..59999

FIB Ralf Foert Industriebedarf
Route Seydlitzstr. 28 Téléphone +49-2391-54931
Code postale/Lieu 58840 Plettenberg Télécopieur +49-2391-54937
Pays Deutschland eMail fibfoert@t-online.de

Représentation en Allemagne
Postleitzahlengebiet: 36..36999, 54..55999, 60..69999, 747..76999, 97..97999

ITS Industrietechnik Supper
Route Am Geißenwiesenfeld 21 Téléphone +49-6207-82814
Code postale/Lieu 69483 Wald Michelbach Télécopieur +49-6207-82714
Pays Deutschland eMail gerd.supper@its-supper.de

Représentation en Belgique

Bintz technics N.V., Herr Goossens
Route Brixtonlaan 23 Téléphone +32-2720-4916
Code postale/Lieu 01930 Zaventem Télécopieur +32-2720-3750
Pays Belgien eMail info@bintz.be

Représentation en France

E.L.B. Füllstandsgeräte Bundschuh GmbH & Co. KG.
Bureau de liaison france
Route 50 avenue d'Alsace Téléphone +33-3892-92817
Code postale/Lieu 68027 Colmar cedex Télécopieur +33-3892-04379
Pays Frankreich eMail france@elb-bensheim.de